Všeobecné obchodní podmínky prodeje výrobků prodávaných na aroflora.com

Stránka aroflora.com je informační a e-commerce stránka přístupná přes internet, otevřená všem uživatelům této sítě. Vydává jej společnost INNOBIZ, SAS s kapitálem 7 680,00 EUR , jejíž sídlo se nachází na adrese 300h rue du clos de 34830 JACOU a je zapsána v obchodním rejstříku pod číslem 753 176 320 .

Poslední aktualizace těchto všeobecných obchodních podmínek pro produkty prodávané na aroflora.com proběhla 7  . června 2019.

Článek 1 - Účel

Tyto obchodní podmínky upravují prodej esenciálních olejů, difuzérů esenciálních olejů a náhradních dílů pro difuzéry esenciálních olejů společností INNOBIZ (adresa: 300h rue du clos de Viviers 34830 JACOU).

Článek 2 - Ceny

Ceny našich produktů jsou uvedeny v eurech včetně všech daní (DPH a dalších daní platných v den objednávky), pokud není uvedeno jinak a bez nákladů na zpracování a dopravu.

V případě objednávky do jiné země než metropolitní Francie jste dovozcem dotčeného produktu nebo produktů. Mohou být splatná cla nebo jiné místní daně nebo dovozní cla nebo státní daně. Tyto povinnosti a částky nespadají do jurisdikce společnosti INNOBIZ, ponesete je vy a nesete za ně výhradní odpovědnost, a to jak z hlediska prohlášení, tak plateb příslušným úřadům a orgánům ve vaší zemi. Doporučujeme vám, abyste se o těchto aspektech informovali u místních úřadů.

Všechny objednávky, bez ohledu na jejich původ, jsou splatné v eurech.

INNOBIZ si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny, ale produkt bude fakturován na základě ceny platné v době potvrzení objednávky a v závislosti na dostupnosti.

Výrobky zůstávají majetkem společnosti INNOBIZ až do úplného zaplacení ceny.

Upozornění: jakmile převezmete objednané produkty do fyzického držení, přechází na vás riziko ztráty nebo poškození produktů.

Článek 3 - Příkazy

3.1 Objednávku můžete zadat:

Podrobně popište zvolené modality, například:

 • Na internetu: aroflora.com
  Smluvní informace jsou uvedeny ve francouzštině a budou potvrzeny nejpozději v okamžiku potvrzení vaší objednávky.
  INNOBIZ si vyhrazuje právo nezaevidovat platbu a nepotvrdit objednávku z jakéhokoli důvodu, a to zejména v případě problému s dodávkou nebo v případě potíží s přijatou objednávkou.

3.2 V případě neshody dodaného produktu nebo služby je Klient může vrátit Společnosti v souladu s následujícím postupem:

 • Sdělte záměr návratu:

Zákazník má 14 dní od obdržení objednávky na to, aby informoval INNOBIZ o neshodě svého zboží.

V sekci "Kontakt" na webových stránkách vyberte předmět "Zákaznický servis" a zadejte svou e-mailovou adresu a uveďte dotčené produkty a důvody vrácení.

- Nebo zašlete svůj požadavek přímo se všemi potřebnými informacemi popsanými výše na adresu: sav[at]aroflora.com

 • Náklady na zpáteční dopravu a způsob vrácení:

V případě žádosti o vrácení v případě neshody produktu nese a organizuje náklady na zpětné doručení a případné opětovné odeslání společnost INNOBIZ.

 • Připravte si zpáteční balíček:

Použijte standardní balík nebo znovu použijte kartonovou krabici, se kterou vám byl produkt doručen. Vrácené produkty musí být v původním obalu s původním štítkem (štítky), nenošené, nepoužité nebo poškozené.

Na obalu musí být jasně napsáno číslo vrácené zásilky poskytnuté společností INNOBIZ. Všechny balíky přijaté v rámci vrácení, které nesplňují tyto požadavky, INNOBIZ nezpracuje.

 • Potvrzení vrácení objednávky:

Všechny vrácené produkty (produkt, originální obal, příslušenství, pokyny atd.) musí být vráceny zcela neporušené.

Po obdržení balíku INNOBIZ posoudí bezvadný stav vráceného zboží. Vrácení nebude akceptováno, pokud byly vrácené produkty viditelně použity nebo poškozeny zákazníkem a takové použití nebo poškození způsobí, že produkty nebudou vhodné k prodeji.

Pokud INNOBIZ vrácení odmítne, budou produkty vráceny zákazníkovi na náklady zákazníka, aniž by zákazník mohl požadovat jakoukoli náhradu nebo právo na vrácení peněz, s výjimkou následného uplatnění svých záručních práv na prodané zboží.

 • V souvislosti s vrácením zboží z důvodu neshody může zákazník požádat společnost INNOBIZ, aby:

Oprava výrobku; V případě, že INNOBIZ zjistí, že výrobek je neopravitelný, bude zákazníkovi nabídnuta výměna výrobku shodného s tím, který byl objednán, v rámci dostupných skladových zásob; Pokud produkt již není k dispozici, může zákazník požádat o vrácení objednaného produktu do 15 dnů od žádosti zákazníka.

Článek 4 - Ověření vaší objednávky

Jakákoli objednávka podaná na webových stránkách aroflora.com znamená souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoli potvrzení objednávky znamená váš úplný a úplný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to bez výjimky nebo výhrad.

Všechny poskytnuté údaje a zaznamenané potvrzení budou považovány za důkaz transakce.

Prohlašujete, že jste si toho plně vědomi.

Potvrzení objednávky bude považováno za podpis a souhlas s provedenými operacemi.

Souhrn informací o vaší objednávce a těchto obchodních podmínek vám bude zaslán ve formátu PDF na e-mailovou adresu potvrzující vaši objednávku.

Článek 5 - Platba

Potvrzení vaší objednávky znamená, že jste povinni zaplatit uvedenou cenu.

Platba za vaše nákupy se provádí: kreditní kartou pomocí zabezpečeného systému Ingenico Payment Services nebo PayPal, šekem nebo bankovním převodem.

Z karty bude stržena částka až po odeslání objednávky. V případě rozdělených dodávek budou účtovány pouze odeslané produkty.

Článek 6 - Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanoveními článku L.121-21 spotřebitelského zákoníku máte lhůtu pro odstoupení od smlouvy v délce 14 dnů od obdržení vašich produktů, abyste uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy, aniž byste museli zdůvodňovat důvody nebo platit pokutu.

Vrácení musí být provedeno v původním stavu a kompletní (balení, příslušenství, návod). V této souvislosti jste angažovaní. Jakákoli škoda, kterou produkt při této příležitosti utrpí, může být taková, že zmaří právo na odstoupení od smlouvy.

Jste zodpovědní za náklady na zpáteční dopravu.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vám INNOBIZ vrátí zaplacené částky do 14 dnů od oznámení vaší žádosti a stejným platebním prostředkem, jaký byl použit pro objednávku.

VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanoveními článku L.121-21-8 spotřebitelského zákoníku se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje na:

 • Poskytování služeb, které byly zcela poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a jejichž poskytování bylo zahájeno po předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se práva na odstoupení od smlouvy.

 • Dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které pravděpodobně nastanou během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 • Dodávka zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo jasně personalizovaného.

 • Dodávka zboží, u kterého je pravděpodobné, že se rychle zkazí nebo vyprší.

 • O dodávce zboží, které bylo spotřebitelem po dodání rozpečetěno a které nelze vrátit z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví.

 • dodání zboží, které je po dodání a svou povahou neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím;

 • Dodávka alkoholických nápojů, jejichž dodání je odloženo o více než třicet dní a jejichž hodnota je dohodnuta při uzavření smlouvy, závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit.

 • Dodání zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového softwaru, pokud je spotřebitel po dodání rozpečetil.

 • Poskytování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném těchto publikací.

 • Transakce uzavřené ve veřejné dražbě.

 • Poskytování digitálního obsahu, který není poskytován na fyzickém nosiči, pro který

  Exekuce byla zahájena po předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se práva na odstoupení od smlouvy.

Článek 7 – Dostupnost

Naše produkty jsou nabízeny tak dlouho, dokud jsou viditelné na webových stránkách aroflora.com a do vyprodání zásob. U produktů, které nejsou skladem, jsou naše nabídky závislé na dostupnosti u našich dodavatelů.
Pokud je produkt po zadání objednávky nedostupný, budeme vás informovat e-mailem. Vaše objednávka bude automaticky zrušena a nebude provedena žádná bankovní debeta.

Článek 8 - Dodání

Produkty jsou doručeny na dodací adresu uvedenou během procesu objednávky ve lhůtě uvedené na stránce ověření objednávky.

V případě zpoždění přepravy vám bude zaslán e-mail s informací o možných důsledcích na dodací lhůtu, která vám byla sdělena.

V souladu se zákonnými ustanoveními máte v případě zpoždění dodávky možnost zrušit objednávku za podmínek definovaných v článku L 138-2 spotřebitelského zákoníku. Pokud mezitím obdržíte produkt, vrátíme vám jej a náklady na dopravu za podmínek stanovených v článku L 138-3 spotřebitelského zákoníku.

V případě doručení přepravcem nenese INNOBIZ odpovědnost za pozdní dodání výhradně z důvodu nedostupnosti zákazníka po několika navržených termínech.

Dodací lhůta v metropolitní Francii

Odeslání proběhne do 48 hodin od obdržení platby za vaši objednávku, pokud není na stránce "košík" uvedeno jinak. Po doručení naším přepravním oddělením je vaše objednávka doručena do 2 až 3 dnů společností Coliposte (sledování Colissimo). Tyto lhůty jsou chápány v pracovních dnech, s výjimkou problémů s poštovním doručením.

Článek 9 - Záruka

Na všechny naše výrobky se vztahuje zákonná záruka shody a záruka na skryté vady, která je stanovena v článcích 1641 a násl. občanského zákoníku. V případě neshody prodávaného produktu může být vrácen, vyměněn nebo vrácen.

Veškeré reklamace, žádosti o výměnu nebo vrácení peněz musí být podány e-mailem/telefonicky/poštou do 30 dnů od doručení.

Výrobky nám musí být vráceny ve stavu, v jakém jste je obdrželi se všemi prvky (příslušenství, obaly, návod atd.). Náklady na dopravu budou proplaceny na základě fakturované sazby a náklady na zpáteční dopravu budou uhrazeny po předložení podpůrných dokumentů.

Ustanovení tohoto článku vám nebrání v tom, abyste využili práva na odstoupení od smlouvy stanoveného v článku 6.

Článek 10 - Odpovědnost

Nabízené produkty jsou v souladu s platnou francouzskou legislativou. INNOBIZ nenese odpovědnost v případě nedodržení právních předpisů země, kam je produkt dodáván. Je vaší odpovědností informovat se u místních úřadů o možnostech dovozu nebo používání produktů nebo služeb, které si plánujete objednat.

Kromě toho INNOBIZ nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním zakoupeného produktu.

Konečně společnost INNOBIZ nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli nepříjemnosti nebo škody spojené s používáním internetové sítě, zejména za přerušení služby, vnější vniknutí nebo přítomnost počítačových virů.

Článek 11 – Rozhodné právo v případě sporů

Jazykem této smlouvy je francouzština. Tyto obchodní podmínky podléhají francouzskému právu. V případě sporu budou mít výlučnou příslušnost francouzské soudy.

Článek 12 – Duševní vlastnictví

Všechny prvky webových stránek aroflora.com jsou a zůstávají výhradním duševním vlastnictvím společnosti INNOBIZ. Nikdo není oprávněn reprodukovat, využívat, redistribuovat nebo používat pro jakýkoli účel, a to ani částečně, prvky webu, ať už se jedná o software, vizuální nebo zvuk. Jakýkoli jednoduchý nebo hypertextový odkaz je bez výslovného písemného souhlasu INNOBIZ přísně zakázán.

Článek 13 - Osobní údaje

INNOBIZ si vyhrazuje právo shromažďovat osobní údaje a osobní údaje o vás. Je to nezbytné pro správu vaší objednávky a také pro zlepšování služeb a informací, které vám poskytujeme.

Mohou být také předány společnostem, které k těmto vztahům přispívají, jako jsou osoby odpovědné za poskytování služeb a objednávek za jejich správu, provedení, zpracování a platbu.

Tyto informace a údaje jsou také uchovávány z bezpečnostních důvodů, aby byly splněny zákonné a regulační povinnosti.

V souladu se zákonem ze dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup k osobním údajům a osobním údajům, které se vás týkají, na jejich opravu a námitku, a to přímo na webových stránkách.

Článek 14 - Archivace důkazů

INNOBIZ archivuje objednávky a faktury na spolehlivém a trvalém nosiči, který tvoří věrnou kopii v souladu s ustanoveními článku 1348 občanského zákoníku.

Počítačové záznamy společnosti INNOBIZ budou všemi zúčastněnými stranami považovány za důkaz komunikace, objednávek, plateb a transakcí, které mezi stranami proběhly.